อย.เผยยี่ห้อ "น้ำแข็งหลอด" ปนเปื้อนเชื้อโรค เตือนด่วน อย่าซื้อกินเด็ดขาด

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา "อย." ตรวจพบน้ำแข็งหลอดย่านวัชรพล เลขสารบบอาหาร 10-1-05341-1-0001 พบเชื้อโคลิฟอร์ม และแบคทีเรียชนิด อี.โคไล จากสถานที่ผลิตใจกลาง กทม. เตือนภัยระมัดระวังการซื้อและบริโภคน้ำแข็งหลอดยี่ห้อดังกล่าวอาจทำให้ท้องร่วงได้

    โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย จากสถานที่ผลิตอาหารชื่อ บริษัท วัชรพลน้ำแข็งหลอด จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยฉลากผลิตภัณฑ์ระบุ “น้ำแข็งหลอดใช้รับประทานได้ เลขสารบบอาหาร 10-1-05341-1-0001 ผลิตโดย บริษัท วัชรพลน้ำแข็งหลอด จำกัด ...93/4 ซ.วัชรพล (รามอินทรา 55)แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ”

 

ซึ่ง อย.ได้มีการส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม มากกว่า 23 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)

และตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่อง น้ำแข็ง จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิด จึงขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

     

        ทั้งนี้ อย. มีคำแนะนำว่า หาก พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน [email protected], Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews

2023-02-21T06:28:44Z dg43tfdfdgfd