เขตบางรักชี้แจงกรณีพบร้านกัญชาเปิดใกล้โรงเรียน

สำนักงานเขตบางรัก ชี้แจงกรณีพบร้านกัญชาเปิดใกล้สถานศึกษาในซอยคอนแวนต์
    สำนักงานเขตบางรัก ชี้แจงกรณีพบร้านกัญชาเปิดใกล้สถานศึกษาในซอยคอนแวนต์ ผ่านทางเทาง สำนักงานเขตบางรัก ได้หมั่นตรวจสอบการจำหน่าย 'อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง' บริเวณสถานศึกษาและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขต ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นกรอบอำนาจหน้าที่ที่ทางเขตฯ ถือปฏิบัติมาโดยตลอด   ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบร้านดังกล่าว พบว่ามีการจำหน่ายในส่วนของดอกและน้ำมันกัญชง ซึ่งมิได้เป็นส่วนผสมของอาหารที่จำหน่ายภายในร้านแต่อย่างใด และทางร้านได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ออกให้โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข   อย่างไรก็ตาม ในส่วนประเด็นความเหมาะสมของการตั้งร้านใกล้กับสถานศึกษานั้น ทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยจะทำหนังสือหารือกับหน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตต่อไป          
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news LINE Official Account : @innnews

2023-05-20T03:21:46Z dg43tfdfdgfd