อาสาร่วมด้วยฯ เข้ารับประกาศเกียรติบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR

อาสาร่วมด้วยช่วยกัน รับใบประกาศเกียรติบัตรผ่านอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR ณ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 พ.ค.66 นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร โครงการหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency medical responder : EMR ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาร่วมด้วยช่วยกันที่ผ่านการอบรม ณ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร

ซึ่งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder : EMR) ทางศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ร่วมกับ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน และ 3 – 4 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์เอราวัณ ชั้น 3 สำนักการแพทย์ กทม.

โดยมีการคัดเลือกอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเข้าอบรม เพื่อมุ่งเน้นให้อาสาร่วมด้วยช่วยกัน มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี มีทักษะในการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาสาร่วมด้วยช่วยกัน ที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณ รวม 28 คน

2023-05-19T10:22:29Z dg43tfdfdgfd