ลูกศิษย์ เผยอาการ หลวงปู่แสง ล่าสุดหลังเกิดอาพาธ

จากกรณีลูกศิษย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวสาร หลวงปู่แสง ญาณวโร  อายุ 98 ปี วัดป่าดงสว่างธรรม บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เกิดอาการอาพาธขึ้น โดยหลวงปู่แสงมีอาการ หายใจลำบาก อาเจียน อ่อนเพลีย รถพยาบาลมารับกำลังเดินทางไปที่ รพ.สรรพสิทธิ์ จ.อุบลราชธานี ลูกหลานขอให้หลวงปู่แสงมีอาการดีขึ้นและธาตุขันธ์แข็งแรงโดยเร็ว สาธุ

 

ล่าสุด นพ.สมฤทธิ์ เวียงสมุทร .แจ้งอาการอาพาธหลวงปู่แสง หลังเข้ารับการรักษาที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ผลการตรวจร่างกายเป็นปกติ มีเพียงอาการอ่อนเพลีย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ผลเลือด) ทุกอย่างเป็นปกติ ทีมแพทย์จึงถวายการรักษาแบบประคับประคองอาการ โดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (ให้น้ำเกลือ) ฉีดยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ฉีดยารักษาภาวะต่อมหมวกไตเสื่อม ซึ่งหลวงปู่ฉันยารักษาเป็นประจำ หลวงปู่พักได้ อาการกระสับกระส่ายลดลง

 

สำหรับหลวงปู่แสงนั้น เป็นศิษย์สาย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอริยเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม เดิมชื่อ นายแสง ดีหอม เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2467 ที่ อ.ฟ้าหยาด จ. อุบลราชธานี (ปัจจุบัน คือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร) อุปสมบทเมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 2490 ณ วัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปัจจุบันสิริอายุปีที่ 98 พรรษา 75

 

2023-05-12T15:53:18Z dg43tfdfdgfd