ชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 350 คน คลิกที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สสจ.ปทุมธานี) เชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ครั้งที่ 1 ฟรี 350 คน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.บริเวณโถงกิจกรรมอาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ 

เงื่อนไขการรับการฉีดวัคซีน

 • เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี 
 • ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไต 
 • ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 
 • ผู้พิการทางสมอง
 • โรคธาลัสซีเมีย / ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
 • โรคอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
 • ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 
 • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 8.30 น.คิวเต็มก่อนขอปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด 

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

 • บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
 • เด็กที่มีอายุตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป ให้นำสมุดวัคซีนมาด้วย 
 • หญิงตั้งครรภ์ ให้นำสมุดฝากครรภ์มาด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานส่งเสริมสุขภาพ โทร.029269927 และ 02 9778415(วันและเวลาราชการ) 

2023-05-22T01:10:30Z dg43tfdfdgfd