คนหนุ่มเสพกัญชา เสี่ยงป่วยจิตเภทสูงกว่า งานวิจัยชี้ยาเสพติดกับอาการทางจิต เป็นปัญหาใหญ่ในระบบสาธารณสุข

สื่อจีนรายงานอ้างวารสารการแพทย์ เก็บสถิติประชาชน 6 ล้านคน พบความเชื่อมโยงการเสพกัญชากับอาการป่วยโรคจิตเภท โดยมักเกิดกับผู้เสพที่เป็นคนหนุ่มสูงกว่าคนกลุ่มอื่น ด้านผู้เขียนงานวิจัยชี้ ความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้สารเสพติดและความเจ็บป่วยทางจิตเป็นปัญหาสาธารณสุขขนาดใหญ่ ต้องจัดการเร่งด่วน

.

สำนักข่าวซินหัว สื่อของทางการจีน รายงานอ้างวารสารไซโคโลจิคอล เมดิซีน (Psychological Medicine) เผยแพร่ผลการศึกษาเมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุว่าคนหนุ่มผู้มีปัญหาการเสพกัญชา (CUD) มีความเสี่ยงป่วยโรคจิตเภทเพิ่มขึ้น

.

การศึกษาข้างต้นได้วิเคราะห์ข้อมูลประวัติสุขภาพของประชาชนในเดนมาร์กมากกว่า 6 ล้านคน ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 50 ปี เพื่อประเมินสัดส่วนของการเกิดผู้ป่วยโรคจิตเภทอันมีต้นตอมาจากภาวะปัญหาการเสพกัญชาในระดับประชากร

คณะนักวิจัยพบหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีปัญหาการเสพกัญชากับโรคจิตเภทในหมู่ผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งความเชื่อมโยงดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่คนหนุ่มมากกว่า ขณะที่แบบจำลองทางสถิติระบุว่า การหลีกเลี่ยงการเสพกัญชาอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคจิตเภทในผู้ชายอายุ 21-30 ปี มากถึงร้อยละ 30

.

โรคจิตเภทเป็นโรคทางจิตที่มีอาการรุนแรงอันส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคล โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทอาจดูเหมือนขาดความรู้ความเข้าใจภาวะความเป็นจริง และอาการของโรคนี้อาจทำให้การเข้าสังคมและทำกิจวัตรประจำวันเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม ทั้งภาวะปัญหาการเสพกัญชาและโรคจิตเภทต่างมีวิธีทางรักษาที่มีประสิทธิภาพ

.

โนรา โวลโคว์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการติดยาเสพติดแห่งชาติสหรัฐฯ และผู้เขียนร่วม ระบุว่า ความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้สารเสพติดและความเจ็บป่วยทางจิตเป็นปัญหาสาธารณสุขขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการจัดการเร่งด่วน

.

“สิ่งสำคัญคือการขยับขยายการป้องกัน การคัดกรอง และการรักษาผู้ที่อาจเผชิญอาการป่วยทางจิตอันเชื่อมโยงกับการใช้กัญชาในยามที่มีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาได้ง่ายขึ้น”

.

ที่มา Xinhua

2023-05-06T06:16:56Z dg43tfdfdgfd