คนพิการฝากรัฐบาลใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิต

กาฬสินธุ์คนพิการฝากรัฐบาลใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น
    ที่บ้านตาดดงเค็ง หมู่ 2 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการรับมอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 ที่ได้รับสิทธิจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายประภาส พรมคำบุตร จัดหางาน จ.กาฬสินธุ์ นางสาวเเววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นางสาวพิชชานันท์ ภูแป้ง ประธานมูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการระดับภาคอีสาน (ศูนย์ประสานงาน จ.กาฬสินธุ์) พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลนิคม   ผู้นำชุมชน เครือข่ายคนพิการ ต้อนรับ นายสุวิช ทองดี ผู้พิการทางสายตา อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ 2 บ้านดงเค็ง ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ หนึ่งในผู้ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลพิการทุกประเภท โดยดำเนินการจัดมอบทุนให้ในครั้งนี้ เพื่อที่ผู้พิการจะได้มีงานทำตามศักยภาพ และเกิดรายได้สู่ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน สำหรับตนและมารดาซึ่งเป็นผู้ดูแลคนพิการ จะได้นำเงินที่ได้รับมอบสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งถือเป็นอาหารบริโภคที่จำหน่ายได้ต่อเนื่องตลอดปี ขณะที่บางคนเลี้ยงหมู ตั้งโรงสีข้าวชุมชนและร้านค้าปลีก   อย่างไรก็ตาม ในนามตัวแทนผู้พิการทุกประเภท อยากฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนพิการมากขึ้น เพราะเชื่อว่ายังมีคนพิการอีกเป็นจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีงานทำ มีรายได้อย่างยั่งยืน และดำเนินชีวิตอย่างสมศักดิ์ความเป็นมนุษย์            
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
Twitter : https://twitter.com/innnews Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news LINE Official Account : @innnews

2023-05-16T09:35:12Z dg43tfdfdgfd